Forord

I morgen angriber vi igen – Danmarks krig i Afghanistan I morgen angriber vi igen

Dette er en utrolig, men sandfærdig historie om Danmarks krig i Afghanistan.
Den handler frem for alt om danske soldaters offensiv mod Taleban i den grønne floddal nord for Gereshk i Helmand, en offensiv, som blev indledt med en vovet, men vellykket vildledningsmanøvre ved daggry den 19. september 2007.
Militærfolk og medier har fremført, at de følgende måneders angrebsbølge i floddalen, som populært kaldes for Green Zone, førte til de hårdeste kampe, som danske enheder har deltaget i siden 1864.
De dramatiske hændelser, som skildres i denne bog, viser, at det er en rimelig påstand. Danskerne har igen og igen angrebet Taleban, en af verdens stærkeste oprørsmilitser, i et junglelignende terræn, hvor fjenden har skjult sig i baghold, og hvor kampene ofte er foregået på 100, 50 eller sågar 10 meters afstand.
Bogens vigtigste kildemateriale er soldaternes egne stærke og ofte rørende beretninger. Jeg har besøgt fronten i Helmand tre gange i researchfasen, deltaget i en række patruljer i floddalen og interviewet omtrent 70 af de soldater, som har været med i forreste linje under kampene.
Jeg har også takket være en prisværdig åbenhed i bataljonens ledelse haft adgang til at læse journaler, befalinger, situationsrapporter og andre militære dokumenter, som normalt er utilgængelige for offentligheden. Resultatet er blevet en dokumentarisk beretning, som kommer tæt på krigens realitet.
Formålet med bogen er ikke at retfærdiggøre, at Danmark deltager aktivt i krigen mod Taleban. Ej heller at propagandere for det modsatte synspunkt, nemlig at soldaterne hurtigst muligt bør trækkes hjem.
Formålet er alene at give en nøgtern og ærlig beskrivelse af virkeligheden og i bedste fald højne niveauet for debatten om Danmark som krigsførende nation, en debat, som ofte har været præget af uvidenhed om, hvad der foregår ved fronten i Helmand.
Foruden de stærke frontberetninger sætter bogen derfor også hele den danske Afghanistan-indsats i perspektiv ved at fortælle om baggrunden for konflikten i Helmand med en række nye oplysninger, som ikke tidligere har været offentliggjort, en baggrund, som er koncentreret i begyndelsen
af bogens anden del.
I bogens efterskrift kan læseren få flere oplysninger om kildematerialet og bogens tilblivelse. Og i et appendix er der hjælp at hente for den, som undervejs får brug for at repetere forskellen på et kompagni og en bataljon, skaffe sig et hurtigt overblik over kronologien eller tjekke betydningen af et militært udtryk.
Den altovervejende del af bogen handler dog om hold 4, som under ledelse af oberstløjtnant Kim Kristensen kom til Helmand i august 2007 og rejste hjem i februar 2008. Årsagen er, at hold 4 som det første blev kastet ud i en regulær angrebskrig og dermed kom til at skrive et stykke danmarkshistorie.
Det skete ikke uden store menneskelige ofre. Fem af holdets soldater mistede livet, og 10 blev såret i kamp. Her er historien om dem og deres kammerater.