Litteraturpris

I morgen angriber vi igenNomineret til Weekendavisens litteraturpris 2008 med følgende begrundelse:

En suverænt velskrevet og uhyggeligt spændende fortælling om den store danske offensiv i Helmandprovinsen i Afghanistan sidste efterår. Baseret på adskillige besøg ved fronten, et omfattende interview-materiale med menige, befalingsmænd og officerer, fortrolige dokumenter om slagplanerne og endelig et antal soldaterdagbøger fra felten. Journalisten Kim Hundevadt er neutral, hvad angår den brede, politiske beslutning om det danske engagement, men hans fortælling om, hvordan Den Kongelige Livgardes 120 mand kæmpede, led tragiske tab og sejrede stort over Taleban i Green Zone, indgyder i sig selv respekt for de mænd og kvinder, der fører dansk politik ud i livet – med fare for deres eget liv. Man læser den som en spændingsroman og lukker den både menneskeligt og militært klogere.
Anne Knudsen